1
Ana Sayfa

ELEKTRİK ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Prof. Dr. Eralp ÖZİL, Doç.Dr. Sedat ŞİŞBOT, Dr. Alper ÖZPINAR ve Dr. Burak OLGUN tarafından hazırlanan 4 ciltten oluşan kitap seti üniversitelerimizin  elektrik - elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde hibe olarak öğrencilerimizin yararlanmasına sunulmuştur.

Enerji sektöründe kaynak eksikliğini gidereceğine inandığımız ve sektör uzmanlarının yararlanabileceği "Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği"kitap setini edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


ICCI 2017 TESAB ÖZEL OTURUMU

TESAB_OTURUM

ICCI 2017 kapsamında 3 Mayıs 2017 günü gerçekleştirilen TESAB Özel Oturumunun konu başlığı  “Güç Sistemlerinde Pompaj Depolamalı HES ve Yeni teknoloji Depolama Sistemleri” olarak belirlenmiştir.  TEIAS Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Daire Başkanlığından Sayın Fikret Tarhan pompaj depolamalı hidroelektrik santraların sistem içerisindeki yeri ve önemini, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı dan Sayın Oytun Alıcı depolama tesislerinin mevzuat açısından durumunu, Energopro’dan Sayın Serkan Karakuş Bayram-Bağlık HES projeleri için yapılan çalışmaları,  STEAG’dan Sayın Karl Resch Akü sistemleri hakkında sunum yapmışlardır. 

 

TESAB 2017 YILI GENEL KURULU YAPILDI

GENEL_KURUL_FOTO-1
TESAB'ın 13. Olagan Genel Kurulu 03 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır. Toplam 24 üyemizin katılımı ile 
yapılan Mali Genel Kurul'da 2016 yılı Faaliyet Raporu, 2016 yılı Gelir-Gideri ve Bilançosu ve 2016 yılı 
Denetim Kurulu Raporu  görüşülmüş Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiş, 2017 yılı Bütçesi ve 
aidatları karara bağlanmıştır. 
2017 yılında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar dilenerek Genel Kurul toplantısı sona ermiştir. 
 

EURELECTRIC ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ PROGRAMI

Üyesi bulunduğumuz EURELECTRIC tarafından her yıl 
düzenlenen konferans  kapsamında "EUELECTRIC Öğrenci Ödülü" 
programı da yapılmaktadır.           
odul
Üye ülkelerin ulusal komitelerinin sponsorluğunda gerçekleştirlen 
program için 27 yaşın altında, öğrencilerimizin 

o    The Value of Electrification
o    Customers in a Digital and Electrified Society
o    Beyond Utilities
o    On the path to the 2050 Power System
konularından birisine uygun max. 2 dk. süreli video ile katılmaları gerekmektedir. Video "wetransfer" kullanılarak Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız adresine gönderilmelidir. 
 
Son başvuru tarihi 15 Mayıs 2017 olup, teslim edilen 
projeler Birliğimizce degerlendirilecek ve uygun bulunanlar 19-20 Haziran 2017 tarihinde Estoril Portekiz'de 
yapılacak kongreye Türkiye'yi temsilen katılacaklardır. 
http://www.eurelectric.org/estoril2017/