Ana Sayfa :: EURELECTRIC :: Üyelikleri

Üyelikleri

EURELECTRIC üye ülkeleri:

•    Tam üye ülkeler ve
•    Diğer üye ülkeler (Avrupa’daki bağlı üyelikler, Akdeniz Ülkelerindeki bağlı üyelikler, Uluslar arası bağlı üyelikler)

olmak üzere, aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde sınıflandırılmaktadır. Türkiye Tam Üyeler Grubu’nda yer almaktadır

1971 yılından itibaren, başlangıçta TEK (Türkiye Elektrik Kurumu), bilahare de TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.) adı altında üyeliği sürdürülen ve çalışma gruplarında aktif olarak temsil edilen, EURELECTRIC üyeliğimiz; TEAŞ’ın  yeniden yapılandırılması sonucunda ortaya çıkan TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.), EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.) ve TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) ile TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından ortak olarak sürdürülmekteydi.

Ancak, 2003 yılı sonundan itibaren, EURELECTRIC’te tam üyeliğin yeniden tanımı yapılarak, her ülke için “Ulusal Elektrik Sanayi Birliği” tarafından temsil edilme zorunluluğu getirilmiştir.

Tam Üye statüsündeki Türkiye, 20.06.2005 tarihinde, Bakanlar Kurulu’nun 9060 sayılı kararı ile ve “Uluslararası Nitelikteki Teşekküller” kapsamında kurulan Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından EURELECTRİC Yönetim Kurulu’nda temsil edilmekte ve EURELECTRIC Çalışma Grupları’na Uzmanlarımız tarafından etkin bir şekilde katılınmaktadır.

alt

TAM ÜYE ÜLKELER

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
İngiltere
İrlanda
İspanya
İtalya
İsveç
İsviçre
Hollanda
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Makedonya
İzlanda
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yunanistan

Bugün itibariyle, 33 ülke EURELECTRIC’e tam üye statüsündedir. Bunlardan 27’si Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir.

Tam üye statüsündeki ülkelerin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakkı mevcuttur. Bunun yanı sıra EURELECTRIC’in tüm faaliyetlerine katılabilirler.

DİĞER ÜYE ÜLKELER

Avrupa'daki Bağlı Üyelikler

Arnavutluk
Belarus
Bosna Hersek
Monako
San Marino Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu
Sırbistan
Ukrayna
Akdeniz Ülkelerindeki Bağlı Üyelikler

Cezayir
Mısır
İsrail
Fas
Tunus
Uluslararası Bağlı Üyelikler

Avustralya
Kanada
Japonya
Kazakistan
Mauritıus
Meksika
Güney Afrika
Birleşik Arap Emirlikleri

Diğer üye ülkelerin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakları yoktur. Ancak, EURELECTRIC’in diğer faaliyetlerine katılabilirler.

Türkiye için “EURELECTRIC”, hedeflediği Avrupa Birliği üyeliği yolunda, sisteme entegrasyonun sağlanması için,  içinde aktif olarak yer alınması gereken bir kuruluş olarak çok büyük önem arz etmektedir.