CIGRE NEDİR?

CIGRE NEDIR?

Uluslararası düzeyde üreticilerin, kullanıcıların, akademisyenlerin ve uzmanların kısacası Dünya üzerindeki enerji sistemleriyle ilgili tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinin paylaşmalarını sağlayan, standartlar geliştiren en üst seviyedeki teknik tartışma platformudur. 1921 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris’tedir.

MİSYONU:

Dünya genelinde konusunda uzman kişileri bir araya getirerek; Bilgi paylaşımını sağlamak, Mevcut ve gelecekteki güç sistemlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliğini arttırmaktır.

CIGRE ÜYELİK YAPISI:

Tüm dünyadan yaklaşık 90 ülkeden yaklaşık 1100 kurumsal, 8000’in üzerinde bireysel üyesi bulunmaktadır. Üyelik tipi üçe ayrılmaktadır, kurumsal üyeler,  bireysel üyeler, öğrenci üyeliği;

Kurumsal üyeler: Bakanlıklar, üreticiler, iletim ve sistem operatörleri, dağıtım sistemi işleticileri, standart düzenleyiciler, enstitüler, araştırma kuruluşları v.b. Yıllık aidatı 524 Euro, üniversiteler ve eğitim kurumları için 262 Euro. 

Bireysel üyeler: Uzmanlar, mühendisler, akademisyenler, danışmanlar, araştırmacılar v.b.  Yıllık aidatı 78 Euro, 35 yaş altı olanlar için max. iki yıl süre ile 39 Euro.

Öğrenci üyeliği: Master ve doktora dahil öğrenci olan bireyler. (aidat ödenmemektedir)

Aidatların her yıl 31 Mart tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

CIGRE ÜYESİ OLMALIYIM ÇÜNKÜ;

 • En yeni CIGRE teknik bilgilerine ulaşım imkanı,
 • CIGRE faaliyetleri ve yayınlarından indirimli ya da ücretsiz faydalanma imkanı,
 • CIGRE Çalışma Komitelerine üye olma imkanı,
 • Bilgi, tecrübe ve kazanımların paylaşımı ve kazanım için bilimsel ortam yaratılması,
 • CIGRE sempozyum, konferans v.b. etkinliklerine bildiri ile katılma imkanı,

NASIL ÜYE OLURUM?

Üyelik CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi yani TESAB vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Kamu kuruluşlarının başvurusu: Gerekli makamlardan (Bakanlık, Başbakanlık vs...) izin alınmasının akabinde CIGRE web sitesinde yer alan üyelik formunun doldurulması ve TESAB’ın bilgilendirilmesi.

Özel sektör ve bireylerin üyelik başvurusu: Herhangi bir makamdan izin almaksızın, CIGRE web sitesinde yer alan üyelik formunun doldurulması ve TESAB’ın bilgilendirilmesi.

Öğrenci üyelerin başvurusu: Sadece CIGRE web sitesinde yer alan formu doldurarak üye olabilirler. Üyelikleri konusunda CIGRE tarafından TESAB’a bilgi verilmektedir.

Üyelerin tümünün üyelik işlemleri Ulusal komite olan TESAB tarafından takip edilmektedir. Üyeliğin aktif hale gelebilmesi için  üyelik aidatının ödenmesi şarttır. Bu konunun takipçisi de TESAB’dır.

CIGRE TÜRKİYE ULUSAL KOMITESİ

Uzun yıllardan beri üyesi olduğumuz CIGRE’de 40 üye sayısına ulaşmadığımız için Türkiye Ulusal Komitesi kurulamamış ve CIGRE’nin pek çok biriminde yer alma şansından mahrum kalınmıştır. Türkiye’den yeterli üye sayısına ulaşılması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardındansa Ağustos 2014’de CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi TESAB altında oluşturulmuştur.

Üye Sayısı; 2015 yıl sonu itibarı ile 9 kurumsal I, 10 Bireysel 1, 1 Bireysel 2, 60 Öğrenci üyemiz bulunmaktadır. CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nin temel görevleri;

 • Uluslarası bir organizasyonda Türkiye’nin temsil edilmesi,
 • Kurumsal ve bireysel üyelerin CIGRE üyelik işlemlerini düzenlemek,
 • Kurumları ve sektör uzmanlarını CIGRE üyeliğine teşvik etmek
 • CIGRE oturum ve sempozyumlarında ülke temsilini organize etmek, üyelerin hazırladıkları bildirileri değerlendirerek, uygun görülenleri CIGRE oturumlarında sunulmak üzere önermek,
 • CIGRE TC’leri için uzman önerisinde bulunmak ve ilgili ülkeler kapsamında uzmanlar arası işbirliğini teşvik etmek,
 • Çalışma Komitelerinin faaliyetlerini yansıtacak şekilde paneller düzenleyerek CIGRE çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak,
 • Usul kurallarına uygun olarak CIGRE Yürütme Konseyi’ne ve Yönlendirme Komitesi’ne seçilmek üzere üyelerini belirlemektır.

CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi;

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (TESAB), CIGRE konusundaki ana karar verici mekanizma olmasına rağmen, CIGRE faaliyetleri esas olarak CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi’nde şekillenmektedir. 17 üyeden oluşan komite CIGRE faaliyetlerini yakından takip etmektedir. Aşağıda sıralananlar kuruluşundan bugüne değin, yani son bir yıl içindeki, CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nin etkinlikleridir:

 • Ocak 2015’de İstanbul’da düzenlenen Panel ile CIGRE Türkiye Ulusal Komitesinin tanıtımı yapılmıştır. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı Panele CIGRE Başkanı, Genel Sekreteri ve A2 – Havai Hatlar Çalışma Komitesi başkanı, TESAB Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, akademisyenler ve sektör uzmanları  katılmıştır.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi ile akademik koordinasyon  sağlamak üzere Protokol imzalanmıştır.
 • CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi etkinliklerinin yer aldığı www.cıgreturkiye.org.tr  web sitesi hizmete girmiştir.
 • 16 Kasım 2015 tarihinde ITU Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonunda “Güç Sistemlerinin Geleceği ve Elektromekanik Endüstrinin Rolü” konulu bir konferans düzenlenmiştir. 17-18 Kasım 2015 tarihlerinde CIGRE Teknik Komite toplantısına ev sahipliği yapılmış, 19 Kasım 2015 günü ise TUBITAK UME Gebze laboratuarları ziyaret edilmiştir.
 • CIGRE-SEERC Bölgesel Çalışma Grubuna üye olunmuş, bu grup altında oluşturulan 4 çalışma grubuna üye bildirilmiş, çalışmalarına aktif olarak katılınmıştır.
 • 16 Çalışma Komitesinden 4’ünde üyemiz bulunmaktadır, ayrıca bazı çalışma gruplarına üye bildirilmiştir.

 

CIGRE ÇALIŞMALARI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Uluslararası standartların oluşumuna katkıda bulunan CIGRE’nin en önemli etkinliği iki yılda bir (çift yıllar) gerçekleştirilen CIGRE Oturumu (Session) ve Teknik Sergisi (Technical Exebition)’dır. Ayrıca CIGRE gerçekleştirdiği yayın ve konferanslar vasıtasıyla da referans bir kuruluş olarak kabul görmektedir. CIGRE sıralanan bu faaliyetlerini esas olarak bünyesinde bulunan 16 Çalışma Komitesi (Study Committe) ve bu komitelere bağlı yaklaşık 275 adet Çalışma Grubu (Study Group) vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

16 Çalışma Komiteleri:

A1 Döner Elektrik Makineleri,                                                   İzole Kablolar,

A2 Trafolar,                                                                              B2 Havai Hatlar,

A3 Yüksek Gerilim Teçhizatları                                                  B3 Trafo Merkezleri,

B4 HVDC ve Güç Elektroniği,

B5 Koruma ve Otomasyon

 

C1 Sistem Gelişimi ve Ekonomisi,                                            D1 Malzemeler ve Yeni Test Teknikleri,

C2 Sistem İşletimi ve Kontrolü,                                                D2 Bilgi Sistemleri ve Telekomünikasyon

C3 Sistem Çevresel Performansı,

C4 Sistem Teknik Performansı,

C5 Elektrik Piyasaları ve Yasal Düzenlemeler,

C6 Dağıtım Sistemleri ve Dağıtılmış Üretim

Çalışma Komiteleri 24 üyeden oluşmakta, üyenin CIGRE bireysel üyesi olması gerekmekte olup, 2 yıl süre ile görevlendirilmektedirler. 

Çalışma Grupları; Çalışma Komiteleri altında belirli bir konuya özel olarak, genellikle 3 yıllığına oluşturulan spesifik gruplardır. Üye sayısı değişiklik göstermekte olup, üyelerinin CIGRE üyesi olması şartı aranmamaktadır. Çalışmaları sonrasında yayınladığı broşürler, raporlar v.b. yayınlar sektörce yakından takip edilmektedir.