1
Ana Sayfa

ELEKTRİK ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Prof. Dr. Eralp ÖZİL, Doç.Dr. Sedat ŞİŞBOT, Dr. Alper ÖZPINAR ve Dr. Burak OLGUN tarafından hazırlanan 4 ciltten oluşan kitap seti üniversitelerimizin  elektrik - elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde hibe olarak öğrencilerimizin yararlanmasına sunulmuştur.

Enerji sektöründe kaynak eksikliğini gidereceğine inandığımız ve sektör uzmanlarının yararlanabileceği "Elektrik Enerjisi Teknolojileri ve Enerji Verimliliği"kitap setini edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


TESAB 2017 YILI GENEL KURULU YAPILDI

GENEL_KURUL_FOTO-1
TESAB'ın 13. Olagan Genel Kurulu 03 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır. Toplam 24 üyemizin katılımı ile 
yapılan Mali Genel Kurul'da 2016 yılı Faaliyet Raporu, 2016 yılı Gelir-Gideri ve Bilançosu ve 2016 yılı 
Denetim Kurulu Raporu  görüşülmüş Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiş, 2017 yılı Bütçesi ve 
aidatları karara bağlanmıştır. 
2017 yılında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar dilenerek Genel Kurul toplantısı sona ermiştir. 
 

Hidroelektrik Sektörünün Sürdürülebilir ve Müreffeh Avrupa’ya Katkısı

deriner-baraji-hes-hidroelektrik-santraliBu çalışma, Avrupa enerji ve iklim hedeflerine ulaşmada ve Avrupa toplumunun ekonomik ve toplumsal refahına hidroelektriğin sağlayacağı önemli yararlara bütünsel bakış sunar. Elbette hidroelektrik yalnızca maliyet etkin bir düşük karbonlu elektrik kaynağı olmakla kalmaz aynı zamanda Avrupa elektrik sistemine ve ilerisinde Avrupa ekonomisine çok çeşitli yararlar sağlar. Bu çalışmada, 2030 yılına kadar hidroelektriğin doğrudan ve dolaylı makroekonomik etkileri değişken yenilenebilir kaynakların farklı iki senaryoya göre yayılımı dikkate alınarak analiz edilmiştir.
 

THE EUROPEAN POWER SECTOR IN TRANSITION

1 Aralık tarihinde, EURELECTRIC bu yılki Enerji İstatistikleri yayını için özel bir web sitesi başlattı.

The European Power Sector in Transition başlığı ile oluşturulan sayfada  Geçiş Sürecinde  Avrupa Elektrik  Sektörü başlığı altında, Avrupa Enerji  Sektörünün çeşitli alanlardaki performansını gösteren bir dizi grafik geliştirilmiştir. 

1 Aralık'ta bir sosyal medya kampanyası olarak başlatılan  ve önümüzdeki süreçte   daha fazla ayrıntı eklenerek, her iş gününde yeni içerik keşfedilecek sayfayı takip etmenizi öneririz.

 

CIGRE TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ OLUSTURULDU

CIGRE (International Council on Large Electricity Systems) merkezi Paris'te bulunan bugünün ve yarının elektrik CIGRE_LOGOsistemlerinin güçlendirilmesi konusunda tüm dünyadan uzmanları biraraya getiren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Kamu, özel sektör ve kişisel üyeler tarafından uzun yıllardan CIGRE de üyeliklerimiz bulunmaktadır. Bu üyelerin biraraya gelmesi ile  23 Agustos 2014 tarihinde Paris'de yapılan CIGRE Genel Kurulunda CIGRE Türk Milli Komitesi görevinin TESAB tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir.
www.cigre.org      www.cigreturkiye.org.tr